Військовий Микільський собор “Великий Микола” з північно-західної сторони, м. Київ (знищений більшовиками у 1934 р.). Фото 1931 р.

Військовий Микільський собор “Великий Микола” з північно-західної сторони, м. Київ (знищений більшовиками у 1934 р.). Фото 1931 р.

ЦДАВО України. Ф. 3956. Оп. 1. Спр. 3. Арк. 18

Leave a Comment

Перейти до вмісту