Лист Міністерства народної освіти до В. Вернадського щодо реформування Комісії по вищим школам, яку очолював В. Вернадський. 11 листопада 1918 р.

Лист Міністерства народної освіти до В. Вернадського щодо реформування Комісії по вищим школам, яку очолював В. Вернадський. 11 листопада 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 2201. Оп. 1. Спр. 117. Арк. 34 зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту