Положення про робітничо-селянський державний контроль УСРР, затверджене постановою Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету від 26 липня 1922 р.

Положення про робітничо-селянський державний контроль УСРР, затверджене постановою Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету від 26 липня 1922 р.

ЦДАВО України. Ф. 30. Оп. 1. Спр. 370. Арк. 205зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту