Лист Начальника Генерального штабу УНР В. Сінклера Шефу Генерального штабу Війська Польського про необхідність приєднання 6-ї стрілецької дивізії до Української армії задля її зміцнення. 18 серпня 1920 р.

Лист Начальника Генерального штабу УНР В. Сінклера Шефу Генерального штабу Війська Польського про необхідність приєднання 6-ї стрілецької дивізії до Української армії задля її зміцнення. 18 серпня 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 3696. Оп. 2. Спр. 425. Арк. 31

Leave a Comment

Перейти до вмісту