Четвертий Універсал Української Центральної Ради. 9 (22) січня 1918 р.

Четвертий Універсал Української Центральної Ради. 9 (22) січня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 3866. Оп. 1. Спр. 228. Арк. 2

Leave a Comment

Перейти до вмісту