Оголошення Подільського губернського комісара Е. Колодяжного про підпорядкування квартирно-реквізійної комісії Вінницькому повітовому комісару. 27 травня 1920 р.

Оголошення Подільського губернського комісара Е. Колодяжного про підпорядкування квартирно-реквізійної комісії Вінницькому повітовому комісару. 27 травня 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 3866. Оп. 1. Спр. 53. Арк. 10

Leave a Comment

Перейти до вмісту