Витяг з протоколу засідання виконкому Всеукраїнської ради військових депутатів в справі Полуботківців. 21 вересня 1917 р.

Витяг з протоколу засідання виконкому Всеукраїнської ради військових депутатів в справі Полуботківців. 21 вересня 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 4100, оп., 1, спр. 39, арк. 13

Leave a Comment

Перейти до вмісту