Лист Генерального директора Науково-виробничого об’єднання “Прип’ять” до народного депутата Ю. М. Щербака щодо розробки концепції про тимчасове сховище радіоактивних відходів та об’єкту “Укриття”. 7 червня 1990 р.

Лист Генерального директора Науково-виробничого об'єднання “Прип'ять” до народного депутата Ю. М. Щербака щодо розробки концепції про тимчасове сховище радіоактивних відходів та об'єкту “Укриття”. 7 червня 1990 р.

ЦДАВО України. Ф. 4778. Оп. 1. Спр. 641. 65

Leave a Comment

Перейти до вмісту