Офіційне запрошення для швейцарського консула Г. Енні. Грудень 1918 р.

Офіційне запрошення для швейцарського консула Г. Енні. Грудень 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 3696. Оп. 1. Спр. 71. Арк. 5

Leave a Comment

Перейти до вмісту