Розпорядження Президента України «Про відзначення Міжнародного дня інвалідів в Україні». 28 листопада 1992 р.

Розпорядження Президента України «Про відзначення Міжнародного дня інвалідів в Україні». 28 листопада 1992 р.

ЦДАВО України. Ф. 5233. Оп. 1. Спр. 52. Арк. 63

Leave a Comment

Перейти до вмісту