Лист Міністра внутрішніх справ УНР Ткаченка Міністерству закордонних справ про залучення закордонного фахівця з поліцейської справи до служби в міністерстві. 23 квітня 1918 р.

Лист Міністра внутрішніх справ УНР Ткаченка Міністерству закордонних справ про залучення закордонного фахівця з поліцейської справи до служби в міністерстві. 23 квітня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 799. Оп. 1. Спр. 1а. Арк. 5

Leave a Comment

Перейти до вмісту