Постанова Верховної Ради України «Про проєкт нової Конституції України». 8 жовтня 1993 р.

Постанова Верховної Ради України «Про проєкт нової Конституції України». 8 жовтня 1993 р.

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 16. Спр. 4878. Арк. 17

Leave a Comment

Перейти до вмісту