Лист Директора Комісії з вивчення голоду в Україні при Конгресі США Джеймса Мейса до професора Володимира Жили. 29 лютого 1988 р.

Лист Директора Комісії з вивчення голоду в Україні при Конгресі США Джеймса Мейса до професора Володимира Жили. 29 лютого 1988 р.

ЦДАВО України. Ф. 5235. Оп. 1. Спр. 1251. Арк. 2. Оригінал. Машинопис. Англійською мовою.

Leave a Comment

Перейти до вмісту