Постанова Ради Міністрів Української Держави про асигнування в розпорядження Державного Секретаря 2000 карбованців для видачі Г. Нарбутові за виготовлення проектів Державних Герба й Печаті Української Держави. 20 листопада 1918 р.

Постанова Ради Міністрів Української Держави про асигнування в розпорядження Державного Секретаря 2000 карбованців для видачі Г. Нарбутові за виготовлення проектів Державних Герба й Печаті Української Держави. 20 листопада 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1064. Оп. 1. Спр. 94. Арк. 1

Leave a Comment

Перейти до вмісту