Статут Української Академії наук у Києві. 26 листопада 1918 р. ЦДАВО України. Ф. 2201. Оп. 1. Спр. 135. Арк. 22-38.

Статут Української Академії наук у Києві. 26 листопада 1918 р. ЦДАВО України. Ф. 2201. Оп. 1. Спр. 135. Арк. 22-38.

Leave a Comment

Перейти до вмісту