Акти випробування цивільних літаків товариства “Укрповітряшлях”. Березень 1925 р.

Акти випробування цивільних літаків товариства "Укрповітряшлях". Березень 1925 р.

ЦДАВО України. Ф. 184. Оп. 1. Спр. 56. Арк. 59

Leave a Comment

Перейти до вмісту