Статут про Краєві біржі праці в Україні, ухвалений Радою Міністрів Української Держави. 26 листопада 1918 р. ЦДАВО України. Ф. 1064. Оп. 1. Спр. 141. Арк. 1-2.

Статут про Краєві біржі праці в Україні, ухвалений Радою Міністрів Української Держави. 26 листопада 1918 р. ЦДАВО України. Ф. 1064. Оп. 1. Спр. 141. Арк. 1-2.

Leave a Comment

Перейти до вмісту