Рапорт Начальника Повстансько-партизанського штабу УНР Ю. Отмарштейна Головному Отаманові військ УНР С. Петлюрі про надання коштів на утримання людей, які прибули до кордону тощо. 28 вересня 1921 р.

Рапорт Начальника Повстансько-партизанського штабу УНР Ю. Отмарштейна Головному Отаманові військ УНР С. Петлюрі про надання коштів на утримання людей, які прибули до кордону тощо. 28 вересня 1921 р.

ЦДАВО України. Ф. 2297. Оп. 1. Спр. 17а. Арк. 101

Leave a Comment