Доповідь члена управи Комітету допомоги емігрантам з України в Тарнові Й. Червінського про необхідність об’єднання всіх українських організацій, товариств і гуртків в еміграції. 12 листопада 1922 р.

Доповідь члена управи Комітету допомоги емігрантам з України в Тарнові Й. Червінського про необхідність об’єднання всіх українських організацій, товариств і гуртків в еміграції. 12 листопада 1922 р.

ЦДАВО України. Ф. 3324. Оп. 1. Спр. 7. Арк. 4зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту