Інформація відділу з питань освіти, культури і охорони здоров’я Кабінету Міністрів України про розселення та працевлаштування кримських татар в Автономній Республіці Крим станом на 01.01.1997 р.

Інформація відділу з питань освіти, культури і охорони здоров'я Кабінету Міністрів України про розселення та працевлаштування кримських татар в Автономній Республіці Крим станом на 01.01.1997 р.

ЦДАВО України. Ф. 2. Оп. 15. Спр. 6014. Арк. 25

Leave a Comment

Перейти до вмісту