Опис аеродрому, що належав Федору Федоровичу Терещенку в маєтку Червоний Волинської губ.

Опис аеродрому, що належав Федору Федоровичу Терещенку в маєтку Червоний Волинської губ.

ЦДІАК України. Ф. 830. Оп. 1. Спр. 1664. Арк. 1

Leave a Comment

Перейти до вмісту