Постанова Верховної Ради Української РСР № 581-ХІІ «Про реалізацію Декларації про державний суверенітет України в сфері зовнішніх зносин», підписана Головою Верховної Ради Української РСР Л. М. Кравчуком. 25 грудня 1990

Постанова Верховної Ради Української РСР № 581-ХІІ «Про реалізацію Декларації про державний суверенітет України в сфері зовнішніх зносин», підписана Головою Верховної Ради Української РСР Л. М. Кравчуком. 25 грудня 1990

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 16. Спр. 4498. Арк. 180

Leave a Comment

Перейти до вмісту