18-1-22-3570-086.jpg

Постанова Верховної Ради України № 647 «Про проєкт Закону України «Про відходи».
19 листопада 1997 р.
ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 22. Спр. 3570. Арк. 86.

Leave a Comment

Перейти до вмісту