IV Універсал Української Центральної Ради. 9 січня 1918 р.

IV Універсал Української Центральної Ради. 9 січня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1063. Оп. 2. Спр.2. Арк. 5

Leave a Comment

Перейти до вмісту