Обов’язкові постанови особливого коменданта м. Києва М. Ковенка про відповідальність за зберігання зброї. 20 січня 1918 р.

Обов'язкові постанови особливого коменданта м. Києва М. Ковенка про відповідальність за зберігання зброї. 20 січня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1076. Оп. 1. Спр. 2а. Арк. 96

Leave a Comment