Про події та настрої населення в містах Чортків, Луцьк, Олевськ тощо. З кореспондентського звіту Інформаційного бюро Армії УНР. 12 травня 1919 р.

Про події та настрої населення в містах Чортків, Луцьк, Олевськ тощо. З кореспондентського звіту Інформаційного бюро Армії УНР. 12 травня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 1078. Оп. 1. Спр. 17. Арк. 203зв.

Leave a Comment