Наказ по Головній команді військ УНР про формування І-го флотського півекіпажу в м. Києві. 27 травня 1920 р.

Наказ по Головній команді військ УНР про формування І-го флотського півекіпажу в м. Києві. 27 травня 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 1078. Оп. 2. Спр. 127. Арк. 1

Leave a Comment

Перейти до вмісту