Телеграма полковника Василенка Міністерству внутрішніх справ УНР про негайне повернення йому конфіскованої машини Запорізького кінно-гірського дивізіону О. Алмазова. 18 серпня 1919 р.

Телеграма полковника Василенка Міністерству внутрішніх справ УНР про негайне повернення йому конфіскованої машини Запорізького кінно-гірського дивізіону О. Алмазова. 18 серпня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 1092. Оп. 2. Спр. 37. Арк. 32

Leave a Comment

Перейти до вмісту