Заява шофера Української Центральної Ради О. Милевського про відшкодування збитків, завданих йому після від’їзду керівництва УЦР з Києва до Житомира та посвідчення про грабіж. 25 березня 1918 р.

Заява шофера Української Центральної Ради О. Милевського про відшкодування збитків, завданих йому після від'їзду керівництва УЦР з Києва до Житомира та посвідчення про грабіж. 25 березня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1115. Оп. 1. Спр. 76. Арк. 64зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту