Лист голови Подільського губернського комітету селянських спілок епіскопу Амвросію про невдоволення селян с. Курдиліка його діями. 14 березня 1919 р.

Лист голови Подільського губернського комітету селянських спілок епіскопу Амвросію про невдоволення селян с. Курдиліка його діями. 14 березня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 1340. Оп. 1. Спр. 6. Арк. 52

Leave a Comment

Перейти до вмісту