Лист Комісара Міністерства юстиції УНР С. Шелухіна Голові Ради Міністрів УНР про поступове увільнення мирових суддів, що були призначені Гетьманським урядом. 27 грудня 1918 р.

Лист Комісара Міністерства юстиції УНР С. Шелухіна Голові Ради Міністрів УНР про поступове увільнення мирових суддів, що були призначені Гетьманським урядом. 27 грудня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1429. Оп. 1. Спр. 18. Арк. 1

Leave a Comment

Перейти до вмісту