Про розбіжності в європейській політиці щодо визнання радянської Росії. З доповіді невстановленого автора. 21 лютого 1920 р.

Про розбіжності в європейській політиці щодо визнання радянської Росії. З доповіді невстановленого автора. 21 лютого 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 1429. Оп. 2. Спр. 21. Арк. 37

Leave a Comment

Перейти до вмісту