Копія Політичної конвенції поміж Польщею і Україною. 21 квітня 1920 р.

Копія Політичної конвенції поміж Польщею і Україною. 21 квітня 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 1429. Оп. 2. Спр. 29а. Арк. 1

Leave a Comment

Перейти до вмісту