Лист Державного контролера УНР Івана Кабачківа до керуючого Міністерством фінансів УНР щодо перегляду штатів закордонних представництв УНР з метою зменшення посад та розмірів окладів. 04 лютого 1922 р.

Лист Державного контролера УНР Івана Кабачківа до керуючого Міністерством фінансів УНР щодо перегляду штатів закордонних представництв УНР з метою зменшення посад та розмірів окладів. 04 лютого 1922 р.

ЦДАВО України. Ф. 1509. Оп. 5. Спр. 113. Арк. 129

Leave a Comment

Перейти до вмісту