Доповідна записка В. Модзалевського про завдання Архівно-бібліотечного відділу Головного управління справами мистецтв та національної культури Директорії. 11 січня 1919 р.

Доповідна записка В. Модзалевського про завдання Архівно-бібліотечного відділу Головного управління справами мистецтв та національної культури Директорії. 11 січня 1919 р.

ЦДАВО України, ф. 3689, оп. 1, спр. 17, арк. 2

Leave a Comment

Перейти до вмісту