Про розповсюдження брошур С. Єфремова “Про Шевченка”, участь Національного хору в концертах “Просвіти” тощо — з протоколу засідання Товариства “Просвіта” в м. Києві. 25 листопада 1917 р.

Про розповсюдження брошур С. Єфремова “Про Шевченка”, участь Національного хору в концертах “Просвіти” тощо — з протоколу засідання Товариства “Просвіта” в м. Києві. 25 листопада 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 2217, оп. 1, спр. 1, арк. 43

Leave a Comment