Витяг з протоколу засідання 15 грудня 1917 року 8-ї сесії Української Цнтральної Ради. Ухвала про участь делегації Української Республіки у Мирній конференції у Бресті. 15 грудня 1917 р.

Витяг з протоколу засідання 15 грудня 1917 року 8-ї сесії Української Цнтральної Ради. Ухвала про участь делегації Української Республіки у Мирній конференції у Бресті. 15 грудня 1917 р.

ЦДАВО України. Ф. 2592. Оп. 1. Спр. 66. Арк. 9

Leave a Comment

Перейти до вмісту