Дипломатичний паспорт Олександра Пеленського. 21 жовтня 1918 р.

Дипломатичний паспорт Олександра Пеленського. 21 жовтня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 3696. Оп. 1. Спр. 62. Арк. 21

Leave a Comment

Перейти до вмісту