Лист начальника канцелярії Української військової ліквідаційної комісії в Речі Посполитій Польській Головному диригенту Української республіканської капели О. Кошицю з інформацією про резолюцію Начальника Генерального штабу УНР [В. Сінклера] щодо виступів капели в таборах розміщення інтернованих військових частин Армії УНР. 5 січня 1921 р.

Лист начальника канцелярії Української військової ліквідаційної комісії в Речі Посполитій Польській Головному диригенту Української республіканської капели О. Кошицю з інформацією про резолюцію Начальника Генерального штабу УНР [В. Сінклера] щодо виступів капели в таборах розміщення інтернованих військових частин Армії УНР. 5 січня 1921 р.

ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 94. Арк. 15

Leave a Comment

Перейти до вмісту