З протоколу засідання Ради Народних Комісарів УСРР про план хлібопостачання на грудень 1932 р. 1 грудня 1932 р.

З протоколу засідання Ради Народних Комісарів УСРР про план хлібопостачання на грудень 1932 р. 1 грудня 1932 р.

ЦДАВО України, ф. 1, оп. 8, спр. 281, арк. 41

Leave a Comment

Перейти до вмісту