18-4778-3-37-034_1.jpg

Лист Державного комітету Української РСР по екології і раціональному природокористуванню до Укркомважпрому щодо екологічно не обґрунтованому та небезпечному будівництві Гасфортського комплексу в Криму, на якому наполягає Міністерство металургії СРСР та його підвідомчі організації (з фрагментом плану приміської зони м. Севастополя). 5 березня 1991 р.
ЦДАВО України. Ф. 4778. Оп. 3. Спр. 37. Арк. 31 - 34.

Leave a Comment

Перейти до вмісту