Лист Президента УНР М. Плав’юка Президенту США Дж. Бушу з інформацією про набуття Україною суверенітету та проханням підтримати надання Україні статусу спостерігача на саміті Комісії з безпеки та співробітництва в Європі . 15 листопада 1990 р.

Лист Президента УНР М. Плав'юка Президенту США Дж. Бушу з інформацією про набуття Україною суверенітету та проханням підтримати надання Україні статусу спостерігача на саміті Комісії з безпеки та співробітництва в Європі . 15 листопада 1990 р.

ЦДАВО України. Ф. 5235. Оп. 1. Спр. 1912. Арк. 58

Leave a Comment

Перейти до вмісту