Лист Я. О. Кочмаря до Й. В. Сталіна про несправедливе виключення його з артілі та виселення з хати. 10 травня 1932 р.

Лист Я. О. Кочмаря до Й. В. Сталіна про несправедливе виключення його з артілі та виселення з хати. 10 травня 1932 р.

ЦДАВО України. Ф. 539. Оп. 10. Спр. 1444. Арк. 134 зв.

Leave a Comment