Лист Київської губернської земської управи до Міністерства народного здоров’я і опікування Української Держави з проханням асигнувати грошову допомогу із Державної скарбниці для боротьби з епідемією іспанського грипу на Київщині. 30 вересня 1918 р.

Лист Київської губернської земської управи до Міністерства народного здоров'я і опікування Української Держави з проханням асигнувати грошову допомогу із Державної скарбниці для боротьби з епідемією іспанського грипу на Київщині. 30 вересня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1035. Оп. 1. Спр. 57. Арк. 109

Leave a Comment

Перейти до вмісту