Закон України “Про внесення змін і доповнень до Конституції (Основного Закону) України”. 14 лютого 1992 р.

Закон України “Про внесення змін і доповнень до Конституції (Основного Закону) України”. 14 лютого 1992 р.

ЦДАВО України, ф. 1, оп. 16, спр. 4740, арк. 84

Leave a Comment