Закон Української Держави про встановлення штатів губерніальних тюремних інспекцій і тюремної інспекції м. Миколаєва, а також штатів управлінь окремими місцями замкнення і про асигнування в розпорядження Міністра юстиції 7956000 карбованців на утримання персонального складу і на канцелярські видатки в цих тюремних інституціях. 28 листопада 1918 р. ЦДАВО України. Ф. 1064. Оп. 1. Спр. 149. Арк. 1-3 зв.

Закон Української Держави про встановлення штатів губерніальних тюремних інспекцій і тюремної інспекції м. Миколаєва, а також штатів управлінь окремими місцями замкнення і про асигнування в розпорядження Міністра юстиції 7956000 карбованців на утримання персонального складу і на канцелярські видатки в цих тюремних інституціях. 28 листопада 1918 р. ЦДАВО України. Ф. 1064. Оп. 1. Спр. 149. Арк. 1-3 зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту