Протокол засідання установчих зборів Українського акціонерного товариства повітряних сполучень “Укрповітряшлях” щодо виборів правління товариства. 11 квітня 1923 р.

Протокол засідання установчих зборів Українського акціонерного товариства повітряних сполучень "Укрповітряшлях" щодо виборів правління товариства. 11 квітня 1923 р.

ЦДАВО України. Ф. 184. Оп. 1. Спр. 3. Арк. 5

Leave a Comment

Перейти до вмісту