Копія посвідчення, виданого Генеральним консулом Української Держави в Петрограді на перевезення рухомого майна, що належало дружині Гетьмана всієї України Олександрі Петрівні Скоропадській. 25 вересня 1918 р. ЦДАВО України. Ф. 2187. Оп. 1. Спр. 92. Арк. 4.

Копія посвідчення, виданого Генеральним консулом Української Держави в Петрограді на перевезення рухомого майна, що належало дружині Гетьмана всієї України Олександрі Петрівні Скоропадській. 25 вересня 1918 р. ЦДАВО України. Ф. 2187. Оп. 1. Спр. 92. Арк. 4.

Leave a Comment

Перейти до вмісту