Заява в Управління Петроградської міської телефонної мережі про перестановку телефону, написана С. В. Пешехоновим за довіреністю П. П. Скоропадського. 7 жовтня 1918 р. ЦДАВО України. Ф. 2187. Оп. 1. Спр. 92. Арк. 3.

Заява в Управління Петроградської міської телефонної мережі про перестановку телефону, написана С. В. Пешехоновим за довіреністю П. П. Скоропадського. 7 жовтня 1918 р. ЦДАВО України. Ф. 2187. Оп. 1. Спр. 92. Арк. 3.

Leave a Comment

Перейти до вмісту