Доповідь начальника І-го відділу Організаційної управи Генерального штабу УНР начальнику Організаційної управи про доцільність формування нових та переформування старих дивізій і окремі думки на висновки доповіді. 7, 10, 21 лютого 1921 р.

Доповідь начальника І-го відділу Організаційної управи Генерального штабу УНР начальнику Організаційної управи про доцільність формування нових та переформування старих дивізій і окремі думки на висновки доповіді. 7, 10, 21 лютого 1921 р.

ЦДАВО України. Ф. 1078. Оп. 2. Спр. 218. Арк. 19

Leave a Comment

Перейти до вмісту